Tekstvak:

De Bijenschans in 1950. De hoge observatiekast, die op het midden van de foto zichtbaar is, wordt nog steeds gebruikt! U kunt een bijenvolkje achter glas bekijken.

De geschiedenis van de bijenschans in het Corversbos (Hilversum) gaat terug tot het begin van deze eeuw. 

In 1906 waren er ongeveer 40 schansen liggend in de heidevelden in Het Gooi. Vaak werden deze schansen gemaakt in oude zogenaamde leemkuilen. Hier lagen ze verdiept in het landschap, beschermt tegen de gure winden die over de hei waaiden. Ook was het makkelijk om de korven door middel van een heg te beschermen tegen de kudde schapen die er toen nog volop aanwezig waren. Later toen suiker zijn intrede maakte, en honing een overbodige luxe werd, zijn de meeste schansen in onbruik geraakt. Daarnaast is de oppervlakte heide sterk afgenomen.

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van bijenschansen in Het Gooi, dan zou u kunnen kijken op de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (zie de Links).


Gelukkig is de bijenschans in het
Corversbos bewaard gebleven. In nationale wandelroutes en in diverse beschrijvingen van natuurmonumenten wordt de bijenschans genoemd.

Door de afgelegen ligging is de bijenschans helaas een makkelijke prooi voor vandalen: In januari 2001 werd de schans voor een groot deel door brand verwoest. Ook het gebouwtje waar imkerbenodigdheden werden opgeslagen brandde volledig af. Enkele bijzondere korven overleefden de brand niet.

Met man en macht is de schans herbouwd. Natuurmonumenten verzorgde de bouwtekening en leverde ons hout (lariks en eiken). Veel van onze leden hebben zich ingezet bij de opbouw van de schans en het nieuwe clubgebouwtje.

 

Op 6 mei 2007 werd de hernieuwde bijenschans officieel en feestelijk geopend door Natuurmonumenten, in aanwezigheid van de leden, belangstellenden en onze sponsors.

De vernieuwde Bijenschans in 2007, verscholen in het bos .

De Bijenschans

Een verzameling bijenkorven, waarvan er enkele ook bewoond worden door een bijenvolk.

 

NBV afd. Gooiland Hilversum

Imkervereniging Hilversum en Wijdemeren &

 Bijenschans Corversbos

De foto’s hieronder, van 24 maart 2011, zijn van de jonge bosuilen, die in onze nestkast hebben gebroed. Op en rond de schans is voor deze vogels veel voedsel te vinden, gezien de vele bosmuizen en rosse woelmuizen, die zich kunnen voeden met dode bijen.

Bosmuis

Kijk eens naar Uitzending gemist, naar een aflevering van het kinderprogramma Huisje, Boompje Beestje,

 gefilmd op onze bijenschans!

Een filmpje uit 1974