Tekstvak:

Door de hulp van vaak lokale bedrijven, verenigingen en clubs is de schans na de brand van 2001 geheel opnieuw opgebouwd. In mei 2007 werd de schans officieel en feestelijk heropend.

 

Het belangeloos leveren van goederen en diensten maakte dat onze vereniging een gezonde toekomst tegemoet gaat, waarbij deze unieke locatie en natuurbeleving niet verloren zal gaan.

Wij zijn deze sponsors dan ook zeer erkentelijk voor hun inspanningen en willen allen hiervoor graag bedanken!

doneerde zonnepanelen. Het clubgebouw is hiermee voorzien van groene stroom, die vooral tijdens de winteravondactiviteiten, voor de nodige verlichting zorgt.

leverde kosteloos de stenen waarmee het clubgebouw is opgetrokken. 

doneerde cement en tegellijm.

verzorgde het dak op het clubgebouw.

Loodgietersbedrijf Waarlé Kloosterman B.V. in Hilversum

voorzag ons kosteloos van lood en dakleer.

Schipper BV in Hilversum    

stelde ons tegels ter beschikking.

steunde het project met elektra.

schonk ons een zware stalen balk.

leverde bekistingen en profielen.

gaf ons grondverzetmaterialen en een betonmolen in bruikleen.

stelde een aanhangwagen ter beschikking.

leverde aluminium golfplaten voor het dak van de bijenschans en het clubgebouw.

Sponsors van de wederopbouw van de schans

NBV afd. Gooiland Hilversum

Imkervereniging Hilversum en Wijdemeren &

 Bijenschans Corversbos

Bouw van de schans

De officiële en feestelijke opening

leverde de houten balken waarmee de schans opnieuw is opgebouwd. Tevens zorgde deze vereniging voor bouwtekeningen van de vernieuwde schans en het gebouwtje.